Kontaktai

VŠĮ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Krantinės g. 30, 40117 Kupiškis
Informacija (8 459) 52 148,
Sekretoriatas (8 459) 51 361
El. paštas: info@kupiskiopaspc.lt

Direktorius Raimundas Martinėlis

el. p. direktorius@kupiskiopaspc.lt

tel. (8 459) 46298

DARBO LAIKAS:

I – V – 7.00–17.00 val.

REGISTRACIJA:

Išankstinė registracija vykdoma telefonu:

Suaugusių registratūra (8 459) 51 212, (8 459) 51 033

Vaikų registratūra (8 459) 51 303

Skapiškio ambulatorija (8 459) 42 123

Subačiaus ambulatorija (8 459) 55 343

Šimonių ambulatorija (8 459) 44 243

TELEFONAI:

(8 459) 52 588, (8 685) 81 383 Vyriausias administratorius slaugai

(8 459) 51 212, 51 033 Suaugusiųjų registratūra

(8 459) 51 303 Vaikų registratūra

(8 459) 53 016 Vaikų ligų gydytojai

(8 459) 51 902 Gydytojai psichiatrai, psichologai

(8 459) 51 738 Ūkio dalies vedėjas

MEDICINOS PUNKTAI:

Adomynės med. punktas (8 459) 43 427 bendruomenės slaugytoja D. Juknevičienė

Alizavos med. punktas (8 459) 41 155 bendruomenės slaugytoja D. Čiomanienė

Juodpėnų med. punktas (8 459) 42 730 bendruomenės slaugytoja D. Juknevičienė

Lukonių med. punktas (8 459) 46 994 bendruomenės slaugytoja R. Baronaitė

Noriūnų med. punktas (8 459) 56 210. bendruomenės slaugytojos R. Grybauskienė, P. Madeikienė

Rudilių med. punktas (8 459) 44 841 bendruomenės slaugytoja P. Madeikienė

Salamiesčio med. punktas (8 459) 46 540 bendruomenės slaugytoja R. Žurauskienė

Šepetos med. punktas (8 459) 38 154 bendruomenės slaugytoja L. Morkūnienė

Virbališkių med. punktas (8 459) 41 525 bendruomenės slaugytoja R. Grybauskienė

 

DĖL BŪTINOSIOS PAGALBOS IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA NEREIKALINGA