Darbo grafikai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR PADALINIŲ DARBO LAIKAS

Eilės. Nr.

Administracijos darbuotojo pavardė, arba padalinio pavadinimas

Kabineto Nr.

Darbo laikas

Telefono Nr.

1.

Direktorius

Raimundas Martinėlis

214

I – IV – 08.00–17.00

V – 08.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 46298

2.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Laura Polikevičienė

215

I – IV – 8.00–17.00

V – 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 52 588

 

3.

Buhalterija

212, 213A

I – IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 51 039

4.

Ūkio dalies vedėjas

Algis Petrauskas

I – IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

8 459 51 738

KUPIŠKIO PASP CENTRAS DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eilės

Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta, kabineto Nr.

Krantinės g. 30, Kupiškis

Darbo laikas

1.

Virginija Ona Griškaitė

Ramutė Repeikienė

šeimos gydytoja

slaugytoja

poliklinika 204 kab.

I,III,V 11.00–17.00

Pietų pertrauka 14.00–14.30

II,IV 07.00–13.00

Pietų pertrauka 11.00–11.30

2.

Asta Kamarauskienė

Romualda Pakšienė

šeimos gydytoja

slaugytoja

poliklinika 205 kab.

I,III,V 08.00–14.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

II,IV 11:00–17.00

Pietų pertrauka 14.00–14.30

3.

Dovilė Kulbokienė

Tatjana Vaičiūnienė

šeimos gydytoja

slaugytoja

poliklinika 216 kab.

I – V – 07.00–13.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

4.

Kristina Petraitienė

Irutė Šuškevičienė

šeimos gydytoja

slaugytoja

poliklinika 207 kab.

I,III,V – 11.00–17.00

Pietų pertrauka 14.00–14.30

II,IV – 08.00–14.00

Pietų pertrauka 11.00–11.30

5.

Vida Pranckūnienė

šeimos gydytoja

vaikų ligų skyrius 207 kab.

I – V – 07.00–17.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

6.

Juzefa Štelemėkienė

Danguolė Petrulienė

vidaus ligų gydytoja

slaugytoja

poliklinika 105 kab.

I,II,IV – 08.00–12.00

Pietų pertrauka 11.00–11.30

7.

Stasė Kaluinienė

vaikų ligų gydytoja

vaikų ligų skyrius 206 kab.

I,IV – 08.54–17.00

II,III,V – 08.00–16.06

Pietų pertrauka 12.00–12.30

8.

Dalia Kaubrienė

vaikų ligų gydytoja

vaikų ligų skyrius 208 kab.

I,IV – 08.00–16.06

II,III,V – 08.54–17.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

9.

Vincas Dražba

gydytojas chirurgas

poliklinika 103 kab.

I – V – 07.00–15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

10.

Milda Narmontienė

gydytoja akušerė ginekologė

moterų konsultacija 116 kab.

I – V –07.00–15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

11.

Genovaitė Markevičiūtė

gydytoja psichiatrė

poliklinika 111 kab.

I – IV – 07.00-17.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

12.

Aurelija Kukenienė

medicinos

psichologė

poliklinika 110 kab.

I – II – IV – V – 07.00-17.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

13.

Inesa Kaušinienė

medicinos

psichologė

poliklinika 110 kab.

nuo 2018-08-02

atostogos vaiko priežiūrai

14.

Kristina Juodeikė

gydytoja psichiatrė

poliklinika 111 kab.

III, V – 15.00 – 17.30

atostogos vaiko priežiūrai

15.

Diana Aleknienė

gydytoja odontologė

poliklinika 313 kab.

I – V – 07.00-15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

16.

Aloyzas Neniškis

gydytojas odontologas

poliklinika 314 kab.

I – V – 07.00-15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

17.

Rima Skaržauskienė

gydytoja odontologė

poliklinika 315 kab.

I – V – 07.00-15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

18.

Gerda Vareikaitė

socialine darbuotoja

poliklinika 109 kab.

I – IV 08.00–17.00

V – 08.00-15.45 val

19.

Rita Adomėlė

burnos higienistė

poliklinika 307 kab.

I – V 08.00–16.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

PS . Šeimos gydytojų darbo grafiko savaitės dienos gali būti keičiamos nuo kalendorinių metų sausio 1 d.

 

KAIMO AMBULATORIJOSE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eilės. Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Darbo laikas

1.

Valentina Ryženok

šeimos gydytoja

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija,

Vilniaus g. 21,

Skapiškis

I-V – 07.00–15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

2.

 Vladimiras Tichonovas

 

šeimos gydytojas

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

III – 07.00–17.59

Pietų pertrauka 12.00–12.30

 3. Roma Baronaitė bendrosios praktikos slaugytoja

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

Pietų pertrauka 12.00–12.30

4.

 Raimonda Gugytė

šeimos gydytoja

Šimonių ambulatorija

Skapiškio g. 20, Šimonys

I – V – 07.00–15.06

Pietų pertrauka 11.00–11.30

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min. Likusiu nuo priėmimo laiko – iškvietimų aptarnavimo, medicininės dokumentacijos tvarkymo.

KAIMO MEDICINOS PUNKTAI

Eilės. Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Darbo laikas

1. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Adomynės medicinos punktas

A. Vilėniškio g 8, Adomynės k.

I – V 08.00–16.36 

Pietų pertrauka 12.00–13.00

2. Dalia Čiomanienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Alizavos medicinos punktas

Berželių g. 12, Alizavos k.

I – V 08.00–16.36 

Pietų pertrauka 12.00–13.00

3. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Lukonių medicinos punktas,

Beržytės g. 6, Lukonių k.

I – V 08.00–16.36 

Pietų pertrauka 12.00–13.00

4. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Juodpėnų medicinos punktas,

K. Spaičio g. 7, Juodpėnų k.

III, IV 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

5. Rasa Grybauskienė

Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Bendrosios praktikos slaugytoja

Noriūnų medicinos punktas,

Melioratorių g. 2, Noriūnų k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

7 Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rudilių medicinos punktas,

Morkūniškio g. 19, Rudilių k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

8. Rita Žurauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Salamiesčio

medicinos punktas

Biržų g. 38, Salamiesčio k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

9. Laima Morkūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Šepetos

medicinos punktas,

Liepų g. 4-10, Šepetos k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

10. Rasa Grybauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Virbališkių

medicinos punktas,

Lėvens g. 9, Virbališkių k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

GYDYTOJŲ IŠVYKŲ Į MEDICINOS PUNKTUS GRAFIKAS

Eilės.

Nr.

Gydytojo pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.

Dovilė Kulbokienė III – Noriūnų MP

IV – Rudilių MP

2.

Kristina Petraitienė IV – Kupiškio socialinės globos namai

3.

Vida Pranckūnienė II – Šimonių amb.

III – Adomynės MP

IV – Virbališkių MP

II – Šepetos MP

III – Rudilių MP

4.

Stasė Kaluinienė I, III – Noriūnų MP

5.

Dalia Kaubrienė I – Subačiaus amb.

II – Lukonių MP

IV – Skapiškio amb.

 

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.

Likusiu nuo priėmimo laiku – iškvietimų aptarnavimas, medicininės dokumentacijos tvarkymas.