PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIS ATNAUJINIMAS IR TEIKIMAS

1. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl specifikos paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

2. Prioritetas Įstaigoje teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui).

3. Gydytojo specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos registracijos tvarka: įstaigos registratorė pokalbio telefonu metu užregistruoja pacientą gydytojo ar slaugytojo nuotolinei konsultacijai.

4. Gydytojas ar slaugytojas nuotolinės konsultacijos metu atlieka paciento triažą. Jei pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai, pacientas registruojamas ASP paslaugos teikimui (konsultacijai)

5. KONTAKTINEI KONSULTACIJAI PACIENTĄ REGISTRUOJA TIK GYDYTOJAS.


INFORMACIJA TEIKIAMA TELEFONAIS

DĖL PLANINIŲ NUOTOLINIŲ GYDYTOJŲ KONSULTACIJŲ BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA REGISTRATŪROS TELEFONAIS ARBA INTERNETU

SUAUGUSIŲ REGISTRATŪRA     8 459 51033, 8 459 51212

VAIKŲ REGISTRATŪRA       8 459 51303

INFORMACIJA         8 459 52148

SEKRETORIATAS       8 459 51361

Suaugusių poliklinika
Gyd. vardas, pavardė, tel. Nr.  Gyd. padėjėja tel. Nr.
  VIRGINIJA-ONA GRIŠKAITĖ   8 459 46285   8 656 01251
  INGA JUKNEVIČIENĖ   8 459 46287   8 655 70775
  ASTA KAMARAUSKIENĖ    8 459 51650   8 652 41815
  DOVILĖ KULBOKIENĖ   8 459 52118   8 650 96006
  KRISTINA PETRAITIENĖ   8 459 46288   8 631 70692
  VIDA PRANCKŪNIENĖ   8 459 46921
  DALIA KAUBRIENĖ   8 459 46283
  STASĖ KALUINIENĖ   8 459 46297
  VINCAS DRAŽBA   8 459 46278
  MILDA NARMONTIENĖ   8 459 46277
  PSICHIATRAI, PSICHOLOGAI   8 459 51902
Skapiškio ambulatoriją
  VALENTINA RYŽENOK   8 459 42 123
Subačiaus ambulatorija
  VLADIMIRAS TICHONOVAS,

  MARINA MITSKYAVICHENE

  8 459 55 343
Šimonių ambulatorija
  RAIMONDA GUGYTĖ   8 459 44 243