Viešieji pirkimai

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Informacija apie mažos vertės pradedamus pirkimus 2016 m.

Informacija apie sudarytas mažos vertės pirkimų sutartis 2016

Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planai.

Techninių specifikacijų projektai

Supaparastintų atvirų konkursų sąlygos

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Planuojami pirkimai (CVP IS)

Ataskaitų viešinimas (CVP IS)

Skelbimų viešinimas (CVP IS)

Informacija apie mažos vertės pradedamus pirkimus 2015 m.

Informacija apie mažos vertės pirkimų nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2015 m.

Informacija apie sudarytas mažos vertės pirkimų sutartis 2015 m.