Paslaugos

Paslaugos VŠĮ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE
NEMOKAMAI TEIKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

1. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams (visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą).

2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, prisirašiusiems prie PASPC, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas paslaugų apimtis.

3. Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie PASPC, nemokamai atliekami šie laboratoriniai tyrimai:

3.1. Visiems
– bendras kraujo tyrimas,
– bendras šlapimo tyrimas,
– gliukozės kiekis kraujyje.

3.2.Gydytojas, diagnozuodamas ir gydydamas ligas, skiria ligonio ištyrimą ir užtikrina šiuos nemokamus laboratorinius tyrimus
– alanininė transaminazė (ALAT),
– asparagininė transaminazė (ASAT),
– šarminė fosfatazė (ŠF),
– gama-gliutamil transferazė (GGT),
– bilirubinas,
– tireotropininis hormonas (TTH),
– laisvas tiroksinas (FT4)
– prostatos specifinis antigenas (PSA) (po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo),
– geležies kiekis kraujyje,
– mikroalbumino kiekis šlapime,
– kalis ir natris kraujo serume,
– kreatininas ir šlapalas (UREA),
– gliukozės toleravimo mėginys.

4. Nemokamai atliekami laboratoriniai tyrimai pagal šias ligų prevencines programas:

4.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. Moterys 25-59 metų.

4.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa. Moterys 50-69 metų.

4.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Vyrai 50-69 metų.

4.4. Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės asmenų atrankos ir prevencijos priemonių programa.
Vyrai 40-55 metų, moterys 50-65 metų.

4.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Vyrai ir moterys 50-74 metų.

—————————————————————————————————————————————-

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

– Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1-4 punktais, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi teisę teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos).

– Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus profilaktinius sveikatos
tikrinimus (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr. 301), VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centre prisirašiusiems gyventojams teikiamos nemokamai.

Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
– Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
– Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
– Valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu arba neprisirašę prie gydymo įstaigos, sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

– pacientas, leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomus, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti nebūtinus tyrimus ir procedūras;
– pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas sveikatos priežiūros paslaugas, procedūras ar tyrimus nesant medicininių indikacijų, viršijant Lietuvos medicinos šeimos gydytojo normoje nurodytas ištyrimo apimtis ir pirminės asmens sveikatos priežiūros apimtį.

Teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.

Prieš teikiant papildomą mokamą paslaugą privaloma:

– informuoti pacientą apie jo teisę įstaigoje gauti paslaugas nemokamai;
– užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu.

Mokamų paslaugų teisėtumą ir pagrįstumą įstaigoje turi teisę kontroliuoti:

– VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro steigėjas;
– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
– Valstybinė ir teritorinė ligonių kasa.

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ KAINOS