Darbo grafikai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR PADALINIŲ DARBO LAIKAS

Eil. Nr.

Administracijos darbuotojo pavardė, arba padalinio pavadinimas

Kabineto Nr.

Darbo laikas

Telefono Nr.

1.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Dovilė Kulbokienė

214

I-V

8.00-17.00

(8 459)

52 118

2.

Vyriausioji administratorė slaugai

Rima Grybauskienė

215

I-IV

8.00-17.00

V

8.00-15.45

(8 459)

52 588

3.

Vidaus medicininio audito vadovė Milda Narmontienė

114

I-V

8.00-13.00

(8 459)

52 148

4.

Buhalterija

212, 213A

I-IV

8.00-17.00

V

8.00-15.45

(8 459)

51 039


KUPIŠKIO PASP CENTRE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eil.

Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Krantinės g. 30, Kupiškis

Pacientų priėmimo laikas

1.

Virginija Ona Griškaitė

šeimos gydytoja

poliklinika

I-III 10.00-17.00

II-IV 7.00-14.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

2.

Inga Juknevičienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I-III 8.30-14.30

II-IV 10.00-17.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

3.

Asta Kamarauskienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I-III 7.00-14.00

II-IV 10.00-17.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

4.

Dovilė Kulbokienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I-V 7.00-14.00

5.

Kristina Petraitienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I-III-10.00-17.00

II-IV-7.00-14.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

6.

Vida Pranckūnienė

šeimos gydytoja

vaikų ligų

skyrius

I 10.00-16.00

II 12.30-17.00

III 9.00-15.00

IV 12.30-17.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

7.

Lina Uckuvienė

šeimos gydytoja

vaikų ligų

skyrius

I 8.00-14.00

II 13.00-17.00

III 8.00-14.00

IV 13.00-17.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

8.

Felicija Seibutienė

vidaus ligų gydytoja

poliklinika

I-V 11.00-14.00

9.

Stasė Kaluinienė

vaikų ligų gydytoja

vaikų ligų skyrius

I 12.30-17.00

II 8.00-13.00

III 9.00-14.00

IV 8.00-12.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

10.

Dalia Kaubrienė

vaikų ligų gydytoja

vaikų ligų skyrius

I-8.00-13.00

II-9.00-14.00

III-12.30-17.00

IV-9.00-14.00

V-pagal atskirą mėn. grafiką

11.

Vincas Dražba

gydytojas chirurgas

poliklinika

I-V 7.30-14.30

12.

Milda Narmontienė

gydytoja akušerė ginekologė

moterų konsultacija

I-V 7.40-14.00

13.

Genovaitė Markevičiūtė

gydytoja psichiatrė

poliklinika

I, IV 9.00-16.00

14.

Vaidotas Stepšys

medicinos psichologas

poliklinika

I, II 9.00-16.00

15.

Aurelija Kukenienė

medicinos

psichologė

poliklinika

nuo 2017-12-31 nėštumo ir gimdymo atostogos, vėliau –atostogos vaiko priežiūrai

16.

Inesa Kaušinienė

medicinos

psichologė

poliklinika

nuo 2018-08-02

atostogos vaiko priežiūrai

17.

Diana Aleknienė

gydytoja odontologė

poliklinika

I-V 8.00-15.00

18.

Aloyzas Neniškis

gydytojas odontologas

poliklinika

I-V 7.00-14.00

19.

Rima Skaržauskienė

gydytoja odontologė

poliklinika

I-V 8.00-15.00

20.

Gerda Vareikaitė

socialinė darbuotoja

poliklinika

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

P.S. Šeimos gydytojams darbo grafike savaitės dienos gali būti keičiamos nuo kalendorinių metų sausio 1 d.

 

KAIMO AMBULATORIJOSE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eil. Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Pacientų priėmimo laikas

1.

Valentina Ryženok

šeimos gydytoja

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija,

Vilniaus g. 21,

Skapiškis

I-V 9.00-13.00

2.

Zina Bieleckienė

gydytoja odontologė

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija

Vilniaus g. 21

Skapiškis

I-III-V

8.00-14.30

3.

Vladimiras Tichonovas

 

šeimos gydytojas

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

III 8.00-12.00

4.

Marina Mitskyavichene

šeimos gydytoja

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

II,IV 8.00-12.00

5.

Inga Baltušytė-Verbiejienė

gydytoja odontologė

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

V 8.00-14.00

6.

Rima Stanislava Žilinskienė

gydytoja odontologė

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

I,III 7.00-14.30

7.

 Raimonda Gugytė

šeimos gydytoja

Šimonių ambulatorija

Skapiškio g. 20, Šimonys

I-V 8.00-13.00

8.

Julija Krujalskienė

gydytoja odontologė

Šimonių ambulatorija,

Skapiškio g. 20, Šimonys

nuo 2018-02-26 nėštumo ir gimdymo atostogos, vėliau –atostogos vaiko priežiūrai

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.
Likusiu nuo priėmimo laiku – iškvietimų aptarnavimas, medicininės dokumentacijos tvarkymas.

KAIMO MEDICINOS PUNKTAI

1. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Adomynės medicinos punktas

A. Vilėniškio g.

4, Adomynės k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

2. Dalia Čiomanienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Alizavos medicinos punktas

Berželių g. 12,  Alizavos k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

3. Irma Stankevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Antašavos medicinos punktas,

Pergalės g. 4, Antašavos k.

Darbo dienomis 9.00-13.00   darbas med. punkte, 13.30-16.20 iškvietimai, patronažai į namus

4. Vaiva Vanagienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Juodpėnų medicinos punktas,

K. Spaičio g. 7, Juodpėnų k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 12.30-14.12 iškvietimai, patronažai į namus

5. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Lukonių medicinos punktas,

Beržytės g. 6,   Lukonių k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

6. Dalė Voitiechovičienė

Nijolė Joana Dieninienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Bendrosios praktikos slaugytoja

Noriūnų medicinos punktas,

Melioratorių g. 2, Noriūnų k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

7. Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rudilių medicinos punktas,

Morkūniškio g. 8, Rudilių k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

8. Rita Žurauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Salamiesčio

medicinos punktas

Biržų g. 38, Salamiesčio k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

9. Laima Morkūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Šepetos

medicinos punktas,

Liepų g. 4-10,   Šepetos k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

10. Rasa Grybauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Virbališkių

medicinos punktas,

Lėvens g. 9,  Virbališkių k.

Darbo dienomis 8.00-12.00   darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

GYDYTOJŲ IŠVYKŲ Į MEDICINOS PUNKTUS GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Gydytojo pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.

Inga Juknevičienė

III Alizavos m. p.

IV Salamiesčio m.p.

2.

Dovilė Kulbokienė III Noriūnų m. p.

IV Rudilių m.p.

3.

Kristina Petraitienė IV Kupiškio socialinės globos namai

4.

Vida Pranckūnienė II Šimonių amb.

III Adomynės m. p.

IV Virbališkių m. p.

II Šepetos m. p.

III Rudilių m.p.

5.

Lina Uckuvienė II Juodpėnų m.p. I Salamiesčio m.p.

II Alizavos m. p.

III Palėvenėlės m. p.

II Antašavos m. p.

III Alizavos m.p.

6.

Stasė Kaluinienė I, III Noriūnų m. p.

7.

Dalia Kaubrienė I Subačiaus amb.

II Lukonių m. p.

IV Skapiškio amb.

 

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.

Likusiu nuo priėmimo laiku – iškvietimų aptarnavimas, medicininės dokumentacijos tvarkymas