Darbo grafikai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR PADALINIŲ DARBO LAIKAS

Eilės. Nr.

Administracijos darbuotojo pavardė, arba padalinio pavadinimas

Kabineto Nr.

Darbo laikas

Telefono Nr.

1.

Direktorius

Robertas Baltrūnas

214

 IV

8.00–17.00

V

8.00-15.45

(8 459)

52 118

2.

Vyriausioji administratorė slaugai

Rima Grybauskienė

215

I – IV

8.00–17.00

V

8.00-15.45

(8 459)

52 588

3.

Vidaus medicininio audito vadovė

Milda Narmontienė

114

IV

8.00 – 13.00

(8 459)

52 148

4.

Buhalterija

212, 213A

I – IV

8.00 – 17.00

V

8.00 – 15.45

(8 459)

51 039

KUPIŠKIO PASP CENTRAS DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eilės

Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Krantinės g. 30, Kupiškis

Pacientų priėmimo laikas

1.

Virginija Ona Griškaitė

šeimos gydytoja

poliklinika

I – III 07.00–14.00

II – IV 10.00–17.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

2.

Inga Juknevičienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I – III 10.00–17.00

II – IV 08.30–14.30

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

3.

Asta Kamarauskienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I – III 10.00–17.00

II – IV 07.00–14.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

4.

Dovilė Kulbokienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I – V – 08.00–14.00

5.

Kristina Petraitienė

šeimos gydytoja

poliklinika

I – III – 08.00–15.00

II – IV – 10.00–17.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

6.

Vida Pranckūnienė

šeimos gydytoja

vaikų ligos

skyrius

I – 10.00-16.00

II – 08.00–15.00

III – 08.00-15.00

IV – 12.30–17.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

7

Lina Uckuvienė

šeimos gydytoja

vaikų ligos

skyrius

I – 08.00–14.00

II – 13.00–17.00

III – 12.30–17.00

IV – 08.00–14.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

8.

Felicija Seibutienė

vidaus ligos gydytoja

poliklinika

IV – 11.00–14.00

9.

Stasė Kaluinienė

vaikų ligos gydytoja

vaikų ligos skyrius

I – 12.30–17.00

II – 08.00–13.00

III – 09.00–14.00

IV – 16.00–16.30

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

10.

Dalia Kaubrienė

vaikų ligos gydytoja

vaikų ligos skyrius

I – 08.00–13.00

II – 13.00–17.00

III – 12.00–17.00

IV – 09.00–14.00

V – pagal atskirą mėnesio grafiką

11

Vincas Dražba

gydytojas chirurgas

poliklinika

I – V – 07.30–14.30

12.

Milda Narmontienė

gydytoja akušerė ginekologė

moterų konsultacija

I – V –07.40–14.00

13.

Genovaitė Markevičiūtė

gydytoja psichiatrė

poliklinika

II, IV – 08.00-16.00

14.

Vaidotas Stepšys

medicinos psichologas

poliklinika

V – 08.30-14.30

15.

Aurelija Kukenienė

medicinos

psichologė

poliklinika

IV – 08.00-17.00

VI – 08.00-12.00

16.

Inesa Kaušinienė

medicinos

psichologė

poliklinika

nuo 2018-08-02

atostogos vaiko priežiūrai

17.

Kristina Juodeikė

gydytoja psichiatrė

poliklinika

III, V – 15.00 – 17.30

18.

Diana Aleknienė

gydytoja odontologė

poliklinika

I – V – 08.00-15.00

19.

Aloyzas Neniškis

gydytojas odontologas

poliklinika

I – V – 07.00–14.00

20.

Rima Skaržauskienė

gydytoja odontologė

poliklinika

I – V – 08.00-15.00

21.

Gerda Vareikaitė

socialine darbuotoja

poliklinika

I – IV 08.00–17.00

V – 08.00-15.45 val

PS . Šeimos gydytojų darbo grafiko savaitės dienos gali būti keičiamos nuo kalendorinių metų sausio 1 d.

 

KAIMO AMBULATORIJOSE DIRBANTYS GYDYTOJAI IR PACIENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Eilės. Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Pacientų priėmimo laikas

1.

Valentina Ryženok

šeimos gydytoja

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija,

Vilniaus g. 21,

Skapiškis

IV – 09.00–13.00

2.

Zina Bieleckienė

gydytoja odontologė

Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija

Vilniaus g. 21

Skapiškis

I – III – V

08.00–14.30

3.

Vladimiras Tichonovas

 

šeimos gydytojas

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

III – 07.00–12.00

4.

Marina Mitskyavichene

šeimos gydytoja

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

I, V 08.00–12.00

5.

Inga Baltušytė-Verbiejienė

gydytoja odontologė

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

V – 08.00–14.00

6.

Rima Stanislava Žilinskienė

gydytoja odontologė

Subačiaus ambulatorija, Biržų g. 8, Subačius

I, III – 08.00–14.00

7

 Raimonda Gugytė

šeimos gydytoja

Šimonių ambulatorija

Skapiškio g. 20, Šimonys

IV – 08.00–13.00

8.

Julija Krujalskienė

gydytoja odontologė

Šimonių ambulatorija,

Skapiškio g. 20, Šimonys

nuo 2018-07-02 

atostogos vaiko priežiūrai

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min. Likusiu nuo priėmimo laiko – iškvietimų aptarnavimo, medicininės dokumentacijos tvarkymo.

KAIMO MEDICINOS PUNKTAI

Eilės. Nr.

Gydytojo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo vieta

Pacientų priėmimo laikas

1. Danutė Juknevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Adomynės medicinos punktas

A. Vilėniškio g .

4, Adomynės k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

2. Dalia Čiomanienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Alizavos medicinos punktas

Berželių g. 12, Alizavos k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

3. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Antašavos medicinos punktas,

Pergalės g. 4, Antašavos k.

4. Vaiva Vanagienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Juodpėnų medicinos punktas,

K. Spaičio g. 7, Juodpėnų k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 12.30–14.12 iškvietimai, patronažai į namus

5. Roma Baronaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Lukonių medicinos punktas,

Beržytės g. 6, Lukonių k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

6. Dalė Voitiechovičienė

Nijolė Joana Dieninienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Bendrosios praktikos slaugytoja

Noriūnų medicinos punktas,

Melioratorių g. 2, Noriūnų k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

7 Palmira Madeikienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rudilių medicinos punktas,

Morkūniškio g. 8, Rudilių k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

8. Rita Žurauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Salamiesčio

medicinos punktas

Biržų g. 38, Salamiesčio k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

9. Laima Morkūnienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Šepetos

medicinos punktas,

Liepų g. 4-10, Šepetos k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

10. Rasa Grybauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Virbališkių

medicinos punktas,

Lėvens g. 9, Virbališkių k.

Darbo dienomis 08.00–12.00 darbas med. punkte, 13.00-16.36 iškvietimai, patronažai į namus

GYDYTOJŲ IŠVYKŲ Į MEDICINOS PUNKTUS GRAFIKAS

Eilės.

Nr.

Gydytojo pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.

Inga Juknevičienė

III – Alizavos MP

IV – Salamiesčio MP

2.

Dovilė Kulbokienė III – Noriūnų MP

IV – Rudilių MP

3.

Kristina Petraitienė IV – Kupiškio socialinės globos namai

4.

Vida Pranckūnienė II – Šimonių amb.

III – Adomynės MP

IV – Virbališkių MP

II – Šepetos MP

III – Rudilių MP

5.

Lina Uckuvienė II – Juodpėnų MP I – Salamiesčio MP

II – Alizavos MP

III – Palėvenėlės MP

II – Antašavos MP

III – Alizavos MP

6.

Stasė Kaluinienė I, III – Noriūnų MP

7.

Dalia Kaubrienė I – Subačiaus amb.

II – Lukonių MP

IV – Skapiškio amb.

 

PASTABA: Pietų pertrauka 30 min.

Likusiu nuo priėmimo laiko – iškvietimų aptarnavimo, medicininės dokumentacijos tvarkymo