Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį (DU 2429,15 eur neatskaičius mokesčių)

Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Buveinės adresas – Krantinės g. 30, LT-40117 Kupiškis.
Įmonės kodas – 164831720.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos administracijai, realizuoti įstaigos veiklos strategiją, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. lapkričio 6 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti http://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-du-242915-eur-neatskaicius-mokesciu-322;611900.html , tel. (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368 arba el. paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt .

Pagarbiai,

 

Snieguolė Vairienė

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 459) 35 513

Faksas (8 459) 35 510

El. paštas snieguole.vairiene@kupiskis.lt

www.kupiskis.lt