PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIS ATNAUJINIMAS IR TEIKIMAS

1. Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl specifikos paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

2. Prioritetas Įstaigoje teikiamas nuotoliniam ASPP teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui).

3. Gydytojo specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos registracijos tvarka: įstaigos registratorė pokalbio telefonu metu užregistruoja pacientą gydytojo ar slaugytojo nuotolinei konsultacijai.

4. Gydytojas ar slaugytojas nuotolinės konsultacijos metu atlieka paciento triažą. Jei pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai, pacientas registruojamas ASP paslaugos teikimui (konsultacijai)

5. KONTAKTINEI KONSULTACIJAI PACIENTĄ REGISTRUOJA TIK GYDYTOJAS.


INFORMACIJA TEIKIAMA TELEFONAIS

REGISTRATŪRA 8 459 51033, 8 459 51212

INFORMACIJA 8 459 52148

ĮSTAIGOS SEKRETORIATAS 8 459 51361

GYD. V. GRIŠKAITĖ            8 656 01251

GYD. I. JUKNEVIČIENĖ      8 655 70775

GYD. A. KAMARAUSKIENĖ    8 652 41815

GYD. D. KULBOKIENĖ        8 650 96006

GYD. K. PETRAITIENĖ       8 631 70692

GYD. Z.TIMOFEJEVA        8 459 52148

GYD. V.RYŽENOK        8 459 42 123

GYD. V. TICHONOVAS, M. MITSKYAVICHENE        8 459 55 343

GYD. R. GUGYTĖ        8 459 44 243