VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU

„DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

VŠĮ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASP CENTRE SKELBIAMAS KARANTINAS.

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS

NUOTOLINIU BŪDU, IŠSKYRUS BŪTINĄJĄ PAGALBĄ.

ODONTOLOGIJOS PASLAUGOS TIK BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS APIMTYJE.

INFORMACIJA TEIKIAMA TELEFONAIS

REGISTRATŪRA 8 459 51033, 8 459 51212

INFORMACIJA 8 459 52148

ĮSTAIGOS SEKRETORIATAS 8 459 51361

GYD. V. GRIŠKAITĖ            8 656 01251

GYD. I. JUKNEVIČIENĖ      8 655 70775

GYD. A. KAMARAUSKIENĖ    8 652 41815

GYD. D. KULBOKIENĖ        8 650 96006

GYD. K. PETRAITIENĖ       8 631 70692Reikalingi skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai.

Reikalingi šeimos gydytojai nuolatiniam darbui

Reikalingi šeimos gydytojai šeštadieniniam darbui